สุธีวัน ทวีสิน

You are currently browsing articles tagged สุธีวัน ทวีสิน.

Baitoey4

Baitoey R-Siam or Sutheewan Taweesin nickname “Baitoey”. Born in March 24, 1987. She is famous singer in Thailand (R-Siam Record). Top single of Baitoey is “Check Rating” in look sexy.

Read the rest of this entry »

Tags: ,